Sisältö

Aaltomaisen MS-taudin lääkehoito

Lääkehoito

9_treatment-options.jpg

Aaltomaista MS-tautia hoidetaan lääkkeillä, jotka vaikuttavat sairauden kulkuun.1 Hoidon tavoitteena on vähentää MS-taudin oireita ja estää keskushermostossa olevan tulehduksen aiheuttamia pysyviä vaurioita.2

MS-taudin etenemistä hidastavien lääkkeiden annostelu, vaikutusmekanismit, teho ja haittavaikutukset vaihtelevat valmisteittain, joten lääkehoito tulee suunnitella yksilöllisesti. Hoitoa valittaessa otetaan huomioon eri lääkkeiden hyödyt ja haitat sekä potilaan taudinkulku, elämäntilanne ja kyky sitoutua valittuun lääkehoitoon.

Myyntiluvalliset aaltomaisen MS-taudin kulkuun vaikuttavat lääkevalmisteet Suomessa

Suomessa myyntiluvalliset aaltomaisen MS-taudin kulkuun vaikuttavat lääkevalmisteet ovat:
(Saatavilla olevilla valmisteista saattaa olla eri pakkauskokoja, vahvuuksia ja annostelumuotoja.)

Alemtutsumabi (Lemtrada)

Beeta-1b-interferoni (Betaferon)

Dimetyylifumaraatti (Tecfidera)

Fingolimodi (Gilenya)

Glatirameeriasetaatti (Copaxone)

Interferonibeeta-1a (Avonex, Rebif)

Kladribiini (Mavenclad)

Mitoksantroni (Mitoxantron Accord, Mitoxantron Ebewe, Novantrone)

Natalitsumabi (Tysabri)

Okrelitsumabi (Ocrevus)

Peginterferonibeeta‑1a (Plegridy)

Teriflunomidi (Aubagio)

 

Lähteet:

  1. Soinila S. & Kaste M. (toim.) (2015). Duodecim: Neurologia (e), viitattu 12.06.2017
  2. Käypähoito (2015). MS-tauti (e), viitattu 5.9.2017

 

CO-FI-0218c(1)a │ 9/2017