Sisältö

MS-taudin hoidon varhainen aloittaminen

Hoidon varhainen aloittaminen

Hoidon varhainen aloittaminen.jpg

Varhain aloitettu hoito vaikuttaa tehokkaimmin MS-taudin kulkuun ja edistää potilaan toimintakyvyn säilymistä.

Hoidon varhainen aloittaminen

Tiedetään, että MS-taudin varhainen hoito vähentää sairauden aiheuttamia pysyviä kudosvaurioita.  Hoitopäätökset tulisikin tehdä mahdollisimman nopeasti. Suomalaisen hoitosuosituksen mukaan hoito olisi aloitettava viiveettä MS-diagnoosin varmistuttua. Myöhemmin, mikäli pahenemisvaiheita esiintyy lääkehoidosta huolimatta, tulee hoitoa tehostaa.

Tässä kuvassa esitetään teoreettinen malli, jossa verrataan eri sairauden vaiheissa aloitetun hoidon tuloksia ja hoitopäätösten seurauksia. Varhain aloitettu hoito vaikuttaa tehokkaimmin MS-taudin kulkuun ja edistää potilaan toimintakyvyn säilymistä.

MS-taudin etenemistä hidastavien lääkkeiden annostelu, vaikutusmekanismit, teho ja haittavaikutukset vaihtelevat valmisteittain, joten lääkehoito tulee suunnitella yksilöllisesti. Hoitoa valittaessa otetaan huomioon eri lääkkeiden hyödyt ja haitat sekä potilaan taudinkulku, elämäntilanne ja kyky sitoutua valittuun lääkehoitoon.

 

Lähde: MS-tauti (online). Käypä hoito –suositus. Suomalaisen lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen neurologinen yhdistys Ry:n asettama työryhmä, Helsinki: suomalainen lääkäriseura Duodecim, 2015 (viitattu 20.2.2017). Saatavilla Internetissä www.kaypahoito.fi

Oliko tämä sivu hyödyllinen? Kyllä 13 Ei 3