Sisältö

MS-taudin hoito eri vaiheissa

Hoito eri vaiheissa

hoito_ms-taudin-hoito-2-3.jpg

MS-tauti etenee eri henkilöillä eri tavoin ja siksi MS-tautia kutsutaankin monimuotoiseksi sairaudeksi. Sairauden kulku on alkuun aaltoilevaa useimmilla sairastuneista.

Hoito eri vaiheissa

MS-tauti etenee eri henkilöillä eri tavoin ja siksi MS-tautia kutsutaankin monimuotoiseksi sairaudeksi. Sairauden kulku on alkuun aaltoilevaa enemmistöllä sairastuneista. Aaltoilevan MS-taudin etenemistä hidastava lääkehoito kannattaa aloittaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, koska lääkkeet vähentävät pahenemisvaiheiden määrää ja sairauteen liittyvän haitan kertymistä.

Aaltomaista MS-tautia sairastavilla MS-tauti voi muuttua toissijaisesti eteneväksi. Aaltomaisessa vaiheessa aloitettua lääkehoitoa voidaan jatkaa taudin muututtua toissijaisesti eteneväksi, mikäli hoitava neurologi arvioi taudin olevan edelleen tulehduksellisesti aktiivinen.

 

 

Lähteet:
Neuroliitto, 2014. MS-tauti. 4. painos. 32 s. Vammalan kirjapaino Oy.

MS-tauti (online). Käypä hoito –suositus. Suomalaisen lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen neurologinen yhdistys Ry:n asettama työryhmä, Helsinki: suomalainen lääkäriseura Duodecim, 2015 (viitattu 20.2.2017). Saatavilla Internetissä www.kaypahoito.fi

Oliko tämä sivu hyödyllinen? Kyllä 7 Ei 13