Sisältö

MS-taudin hoidon seuranta

MS-taudin hoidon seuranta

mina-ja-ms_tyoelama-ja-ms-3-6.jpg

   

MS-taudin hoidon seuranta

Hoidon aloitus ja seuranta järjestetään MS-taudin hoitoon perehtyneissä neurologisissa yksiköissä. MS taudin diagnoosin jälkeen hoito tulee aloittaa mahdollisimman varhain. Keskushermoston tulehduksen hillitseminen lääkityksellä mahdollisimman varhain saattaa vähentää korjaantumattomien hermovaurioiden kehittymistä ja siten hidastaa toimintakyvyn heikkenemistä myöhemmin.

Hoidon aloituksessa käytetään taudin kliinisen ja magneettikuvissa näkyvän aktiivisuuden mukaista lääkettä. Lääkehoito suunnitellaan yksilöllisesti potilaan kanssa keskustellen niin, että otetaan huomioon eri lääkkeiden hyödyt ja haitat, potilaan taudinkulku ja elämäntilanne sekä hoidon kustannukset.

Hoidon vastetta seurataan vähintään vuosittain arvioimalla sekä taudinkuvan tulehduksellista aktiivisuutta että sen etenemistä. Tällöin otetaan huomioon pahenemisvaiheiden esiintyminen, kliinisen neurologisen tutkimuksen löydökset, liikunta- ja toimintakyky EDSS-mittaria käyttämällä sekä magneettikuvalöydökset.

Tulehduksellisella aktiivisuudella tarkoitetaan akuutteja pahenemisvaiheita ja magneettikuvissa (MK) näkyviä Gd-tehosteisia tai uusia tai laajenevia T2-muutoksia. MK:ta suositellaan käytettäväksi hoitovasteen seurannan lisäksi lääkehoidon riskien hallinnassa.

Suomessa käytössä olevan hoidonseurantajärjestelmän avulla pystytään selkeämmin arvioimaan potilaan taudin kulkua ja lääkehoidon vastetta. Hoidonseurantajärjestelmä on käytössä jo useissa sairaaloissa.

Lähde

MS-tauti (online). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen neurologinen yhdistys Ry:n asettama työryhmä, Helsinki: suomalainen lääkäriseura Duodecim, 2019 (viitattu 7.5.2019). Saatavilla Internetissä www.kaypahoito.fi

Oliko tämä sivu hyödyllinen? Kyllä 1 Ei 0