Sisältö

MS-taudin hoitoon sitoutuminen

Hoitoon sitoutuminen

Hoitoon sitoutuminen.jpg

Hoitoon sitoutuminen on avainasemassa hoidon onnistumisessa. Hoitoon sitoutumisella tarkoitetaan sitä, että potilas noudattaa hoitohenkilöstön ohjeita, kuten ottaa lääkkeensä, noudattaa tiettyä ruokavaliota tai muuttaa elämäntapojaan.

Hoitoon sitoutuminen

Hoitoon sitoutuminen on avainasemassa hoidon onnistumisessa. Hoitoon sitoutumisella tarkoitetaan sitä, että potilas noudattaa hoitohenkilöstön ohjeita, kuten ottaa lääkkeensä, noudattaa tiettyä ruokavaliota tai muuttaa elämäntapojaan. Toinen samankaltainen käsite on hoitomyöntyvyys.

Hoitoon sitoutumiseen vaikuttavat ns. sisäiset tekijät, kuten henkilön oma motivaatio, persoonallisuuspiirteet ja kyky sopeutua uusiin rutiineihin. Lisäksi sitoutumiseen vaikuttavat ulkoiset tekijät, kuten lääkehoidon mahdolliset haittavaikutukset.

Potilaan osallistuminen hoidon suunnittelemiseen ja seurantaan yhdessä hoitotiimin kanssa on tärkeää. Jos hoito ei onnistu suunnitellulla tavalla, kannattaa siitä keskustella lääkärin ja hoitajan kanssa ratkaisun löytämiseksi.

 

Oliko tämä sivu hyödyllinen? Kyllä 9 Ei 3