Sisältö

MS-tauti ja magneettikuvaus

Magneettikuvaus

Magneettikuvaus.jpg

Aivojen tulehdustilanne ja sen kehitys pystytään selvittämään tarkalleen vain magneettikuvauksella. Meneillään oleva MS-taudin tulehdusprosessi aiheuttaa aina hermovaurioita ja heikentää toimintakykyä pitkällä aikavälillä, vaikka pahenemisvaiheita ei olisikaan.

Magneettikuvaus

Magneettikuvaus on tärkeä lisätutkimus MS-taudin diagnostiikassa.  Magneettikuvauksen avulla voidaan todeta MS-taudille tyypillisiä keskushermostomuutoksia. MS-diagnoosiin ei kuitenkaan johda mikään yksittäinen oire tai tutkimus vaan diagnoosi on johtopäätös oireiden ja tutkimuslöydösten kokonaisuudesta.

Aivojen magneettikuvausta (suom. MK eng. MRI) käytetään myös MS-taudin seurannassa. Magneettikuvaus osoittaa MS-taudin aktiivisuuden herkemmin kuin pahenemisvaiheiden seuraaminen. Viime vuosina MS-taudin hoitoon on tullut joukko uudentyyppisiä lääkkeitä ja hoidon kehittymisen myötä myös magneettikuvauksen painoarvo hoitovasteiden seurannassa on kasvanut. Kuvantamisen avulla hoidon tehoa voidaan arvioida paremmin kuin pelkästään kliinisen tutkimuksen perusteella. Magneettimuutokset eivät kuitenkaan aina liity MS-taudin oireisiin ja hoitopäätösten perusteena onkin aina neurologisen kokonaistilanteen huolellinen arvio.

Mikäli magneettikuvauksen tarpeellisuus taudin seurannassa askarruttaa on asiasta hyvä kysyä neuvoa omalta lääkäriltä.

 

Lähteet:

MS-tauti (online). Käypä hoito –suositus. Suomalaisen lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen
neurologinen yhdistys Ry:n asettama työryhmä, Helsinki: suomalainen lääkäriseura Duodecim, 2015
(viitattu 20.2.2017). Saatavilla Internetissä
www.kaypahoito.fi

Elovaara ym. Duodecim. 2015;131:1571-80.

Oliko tämä sivu hyödyllinen? Kyllä 10 Ei 0