Sisältö

MS-tauti ja oman aktiivisuuden merkitys

Oman aktiivisuuden merkitys

Oman aktiivisuuden merkitys.jpeg

MS-tautia sairastavan on mahdollista vaikuttaa toimintakykynsä säilymiseen ja omaan hyvinvointiinsa omalla aktiivisuudellaan.

Oman aktiivisuuden merkitys

MS-tautiin ei tällä hetkellä ole parantavaa hoitoa, mutta sopivalla ja yksilöllisesti suunnitellulla hoidolla voidaan kuitenkin hidastaa sairauden kulkua. Jotkut lääkkeet vaikuttavat taudin etenemiseen ja toisilla lääkevalmisteilla voidaan hoitaa ja helpottaa oireita. MS-tautia sairastavan hoitoon sitoutuminen on avainasemassa hoidon onnistumisessa. Hoitoon sitoutumisella tarkoitetaan sitä, että potilas noudattaa hoitohenkilöstön ohjeita, kuten ottaa lääkkeensä, noudattaa tiettyä ruokavaliota tai muuttaa elämäntapojaan. Hoitoon sitoutumiseen vaikuttavat ns. sisäiset tekijät, kuten henkilön oma motivaatio, persoonallisuuspiirteet ja kyky sopeutua uusiin rutiineihin.

MS-taudin diagnoosin saamisen jälkeen MS-tautia sairastavan kannattaa pitää säännöllisesti kirjaa oireista, jotta omasta tilanteesta kertominen hoitotiimille on helpompaa. Kun neurologi ja MS-hoitaja saavat tarkkaa, kirjattua tietoa oireista ja MS-taudin etenemisestä, on heidän helpompi tarjota yksilöllistä hoitoa ja tukea MS-tautia sairastavalle.

Jokaisella on myös mahdollisuus vaikuttaa itse omaan hyvinvointiinsa. MS-tautia sairastavan kannattaa kiinnittää huomiota elintapoihinsa, kuten riittävään lepoon, liikuntaan, terveelliseen ruokavalioon ja mielen hyvinvoinnin edistämiseen. Elintavoilla on tärkeä rooli hyvän elämänlaadun säilyttämisessä.

Oliko tämä sivu hyödyllinen? Kyllä 17 Ei 1