Sisältö

MS-tauti ja mielenterveyden hoito

Mielenterveyden hoito

Mielenterveyden hoito.jpg

MS-taudin ennakoimaton ja etenevä luonne voivat vaikuttaa sairastuneen mielialaan ja sairauteen sopeutumiseen. MS-tautia sairastavan henkilön riski sairastua masennusoireisiin on suurempi kuin väestössä keskimäärin.

Mielenterveyden hoito

MS-taudin ennakoimaton ja etenevä luonne voivat vaikuttaa sairastuneen mielialaan ja sairauteen sopeutumiseen. MS-tautia sairastavan henkilön riski sairastua masennusoireisiin on suurempi kuin väestössä keskimäärin. Sairastuminen masennukseen vie voimia, aiheuttaa väsymystä ja vaikuttaa kognitiivisiin toimintoihin, kuten muistiin, kestävyyteen ja aloitekykyyn.

Masennusoireet tulisi tunnistaa ajoissa, ja niiden hoitamiseen on syytä kiinnittää huomiota. Tarvittaessa mielialan vaihteluista kannattaa puhua lääkärin tai MS-hoitajan kanssa. Myös psykologi on tärkeä keskustelutuki MS-tautia sairastavalle. Joskus noidankehästä pääseminen vaatii ulkopuolista apua. Monille on hyötyä myös vertaistuesta sekä harrastuksista, joiden avulla pysyy kiinni arjessa.

Kuinka uupumus, ajattelutoiminnot ja masennus nivoutuvat yhteen?

MS-tautiin liittyvä uupumus on läheisessä yhteydessä kognitiivisiin ongelmiin, joita sairaus voi aiheuttaa. Kognitiivisilla ongelmilla tarkoitetaan ongelmia ajattelutoiminnoissa, ongelmanratkaisussa, muistamisessa ja suunnittelussa. Uupumus ja kognitiiviset ongelmat ilmenevät usein samoilla oireilla: työssä on vaikeuksia jaksaa, asioita unohtelee ja keskittyminen on vaikeaa. Myös masennus vaikuttaa kognitiivisiin toimintoihin, kuten muistiin, kestävyyteen ja aloitekykyyn. Uupumuksen, kognitiivisten ongelmien ja masennuksen välinen yhteys on selvä. Niin väsymys kuin masennuskin voivat johtaa kognitiivisiin ongelmiin. Kognitiiviset ongelmat ja masennus vievät puolestaan voimia ja johtavat väsymykseen.

 

Lähde: Soinila S., Kaste M. (toim.) 2015. Duodecim: Neurologia (e-kirja)

Oliko tämä sivu hyödyllinen? Kyllä 16 Ei 1