Sisältö

MS-tauti ja sosiaalinen elämä

Sosiaalisten ongelmien hoito

Sosiaalisten ongelmien hoito.jpg

MS-tauti voi aiheuttaa erilaisia sosiaalisia ongelmia mm. työhön, harrastuksiin tai ihmissuhteisiin liittyen. Ongelmiin on kuitenkin saatavilla apua ja tukea. Lue lisää mistä.

Sosiaalisten ongelmien hoito

MS-tauti saattaa aiheuttaa erilaisia sosiaalisia ongelmia mm. työhön, harrastuksiin tai ihmissuhteisiin liittyen. Sosiaalinen elämä on tärkeää ihmisen psyykkisen hyvinvoinnin kannalta ja mikäli MS-tauti vie liikaa energiaa tai vaikeuttaa muuten sosiaalisen elämän ylläpitämistä, on aika hakea apua ja tukea.

Työ

Toiminnanvajavuudet voivat aiheuttaa sosiaalisia haittoja kuten sairauspäiviä, lyhytaikaisia työstä poissaoloja ja pysyvää työkyvyttömyyttä. Työ on ihmiselle osa psyykkistä hyvinvointia, ja työstä poisjäännin myötä katoaa joukko tärkeitä vuorovaikutuksia ja ihmiskontakteja. Heikentynyttä työkykyä voidaan kohentaa parantamalla henkilön terveyttä ja toimintakykyä tai kehittämällä työtä, työympäristöä, työprosesseja ja toimintajärjestelmiä. Monesti näillä mukautuksilla voidaan auttaa MS-tautia sairastavaa pysymään pidempään työssään.

Lue lisää työelämään liittyvistä kysymyksistä täältä

 

Lähde: Neuroliitto, 2013. Pitkäaikaissairaus, työelämä ja kuntoutus. 96 s.

Sosiaalinen elämä

Joillakin MS-tauti saattaa vaikuttaa tunne-elämään ja sosiaalisiin suhteisiin.
MS-tauti voi aiheuttaa myös pelkotiloja ja masentuneisuutta, josta johtuen sosiaalisten suhteiden ylläpitäminen voi hankaloitua. MS-tautiin sairastumiseen liittyy sosiaalisesta elämästä syrjäytymisen vaara.

Jos MS-tauti alkaa vaikuttaa sosiaaliseen elämään liikaa, kannattaa ottaa yhteyttä hoitavaan lääkäriin tai MS-hoitajaan. Keskustelu ammattilaisen kanssa voi auttaa. Neuroliitto ja paikalliset Neuroyhdistykset osaavat puolestaan neuvoa, mistä muuta apua ja vertaistukea on saatavilla ja miten heidän kerhoihinsa ja toimintaansa pääsee mukaan. Ystävät ja harrastukset sekä ”kohtalotovereiden” seura ja kannustus auttavat pitämään kiinni arjessa ja luovat tunteen, ettei MS-tautia sairastava ole yksin sairautensa kanssa ja että elämä jatkuu diagnoosista huolimatta. Jos MS-tauti vaikuttaa harrastukseen, jota haluaisi jatkaa, kannattaa miettiä, voisiko harrastusta jotenkin mukauttaa niin, että sen jatkaminen olisi mahdollista.

Monet MS-tautiin sairastuneet miettivät kertovatko he sairaudestaan ystävilleen ja läheisilleen vai pitävätkö sairauden vain itsensä tai oman perheensä tiedossa. Tämä on jokaisen itsensä päätettävissä. Usein ystävälle tai läheiselle kertominen kuitenkin auttaa. Omista ajatuksistaan on hyvä puhua jonkun kanssa ja läheisetkin usein haluavat olla tukena itselleen tärkeälle ihmiselle.

Lue vinkkejä siitä, miten MS-taudista voi kertoa muille

Henkilökohtaista apua sosiaalisen elämän ylläpitoon

Mikäli toimintakyvyn vajavuudet rajoittavat itsenäistä selviytymistä ja aiheuttaa avun tarvetta, kannattaa ottaa yhteyttä Neuroliittoon selvittääkseen MS-tautia sairastavan mahdollisuus saada henkilökohtaista apua.

Avun pyytämistä ei kannata hävetä tai vältellä. Kun apua saa arkisissa asioissa ja toiminnoissa, säästyy aikaa ja energiaa sosiaalisen elämän ylläpitämiselle, harrastuksille ja muille ”elämän mukaville asioille”.

Oliko tämä sivu hyödyllinen? Kyllä 13 Ei 4