Sisältö

MS-tauti – yhteisöllisyys ja vertaistuki

Yhteisöllisyys ja vertaistuki

Vertaistuki.jpg

Ihmissuhteiden ja ihmisten välisten sosiaalisten verkostojen vaikutus terveyteen on tunnettu jo kauan. Yhteisöllisyyden voima korostuu usein varsinkin erilaisissa muutos- ja murrostilanteissa.

Yhteisöllisyys ja vertaistuki

Erilaiset traditiot, auttamisen halu, vanhuksista huolehtiminen ja erityisesti tietoisuus siitä, että kuuluu johonkin ryhmään, kasvattaa meidän sosiaalista pääomaamme. Sanotaan, että yksilö voi niin hyvin, kuin se yhteisö, johon yksilö kuuluu. Ihminen on sosiaalinen olento, joten tarvitsemme myös kyvyn luoda ystävyyssuhteita.

Yhteisöllisyyden voima korostuu usein varsinkin erilaisissa muutos- ja murrostilanteissa. Lähi- ja ystäväpiirin tuki voi merkitä monille jopa enemmän kuin ammattiapu. Vertaistuki taas on monille ensiarvoisen tärkeää esimerkiksi sairausdiagnoosin yhteydessä.

 Myös hakeutuminen Neuroliiton yhdistystoimintaan sairauden alkumetreillä voi olla kannattavaa, sillä kontakti muihin MS-tautia sairastaviin voi helpottaa uuden elämäntilanteen hyväksymisessä.

Suomen Neuroliitolla on laaja paikallisverkosto. Jäsenyhdistyksillä on myös vertaistukijoiksi nimettyjä henkilöitä. He sairastavat itsekin joko MS-tautia tai harvinaista neurologista sairautta tai ovat sairastavien omaisia. Vertaistukijan kanssa voi keskustella puhelimitse luottamuksellisesti ja tarvittaessa myös anonyymisti. Neuroliiton nettisivuilta löytyy yhteystiedot eri puolilla maata asuville vertaistukijoille. Kenelle tahansa heistä voi soittaa omasta asuinpaikkakunnasta riippumatta.

 

Oliko tämä sivu hyödyllinen? Kyllä 18 Ei 1