Sisältö

Oikeudet ja mahdollisuudet

Oikeudet ja mahdollisuudet

Oikeudet ja mahdollisuudet.jpg

Lue lisää MS-tautia sairastavan oikeuksista ja mahdollisuuksista.

Oikeudet ja mahdollisuudet

Tavoitteena on, että MS-tautia sairastava pystyisi jatkamaan työssään ja pysymään työelämässä mahdollisimman pitkään. Jotta MS-tautia sairastava pystyisi jatkamaan työssään ja pysymään työelämässä mahdollisimman pitkään, on MS-tautia sairastavan hyvä tietää oikeuksistaan ja mahdollisuuksistaan. Työyhteisön MS-tietoisuuden lisäämisestä voi olla hyötyä, sillä oikealla tiedolla on suuri merkitys. Aivan kuten sairastuneen on sopeuduttava krooniseen sairauteen, on myös työympäristön saatava riittävästi tietoa siitä, mitä sairastuminen merkitsee.

Toimintakyvyn edellyttämät muutokset työpaikalla

Jos työstä selviytyminen vaikeutuu, kannattaa työpaikan työterveyshuoltoon ottaa yhteyttä ajoissa. Työnantajalla on mahdollisuuksien mukaan velvollisuus kohtuullisiin mukautuksiin sairastuneen työssä selviämiseksi ja työuralla etenemiseksi. Kohtuullisia mukautuksia ovat sellaiset, mistä työnantajalle ei aiheudu suuria kustannuksia. Tällaisia ovat esimerkiksi erilaiset työajan joustot, taukojen lisääminen, esteettömyyden parantaminen, ergonomisempien työvälineiden tai apuvälineiden hankkiminen sekä sisäilman viilentäminen. Työnantaja voi päättää tapauskohtaisesti apuvälineiden hankkimisesta ja muutosten tekemisestä.

Työnantajan, työterveyshuollon ja työntekijän yhteisessä palaverissa voidaan sopia ratkaisuista sairastuneen työntekijän työkyvyn tukemiseksi. Työnantaja voi hakea työolosuhteiden järjestelyyn taloudellista tukea TE-toimistosta.

Asiantuntija mukaan keskusteluihin

Kun työntekijä ja työnantaja keskustelevat työn mukautuksista, voi työntekijä tarvittaessa pyytää Neuroliitosta työasioihin perehtyneen ammattilaisen mukaan neuvotteluihin. Sairaaloissa on myös toimintaterapeutteja, jotka voivat olla apuna keskusteluissa. Asioista voi neuvotella myös työterveyshuollon edustajien kanssa.

Uuteen työhön työkokeilun kautta

Mikäli sairaus estää entisessä työssä jatkamisen, sairastunut voi hakea ammatillista kuntoutusta ja siirtyä esim. työkokeilun tai lisäkoulutuksen kautta uusiin, toimintakyvyn kannalta sopivampiin tehtäviin.

 

Lähde: Neuroliitto, 2014. Työelämän taitekohdissa. 1. painos. 39 s. Vammalan kirjapaino Oy

Oliko tämä sivu hyödyllinen? Kyllä 32 Ei 4