Sisältö

MS-tauti - Työkyky ja työssä jaksaminen

Työkyky ja työssä jaksaminen

mina-ja-ms_tyoelama-ja-ms-3-6.jpg

MS-tautia sairastavan työkykyyn vaikuttavat monet tekijät ja tarvittaessa työtä ja työolosuhteita voidaan sopeuttaa toimintakykyä vastaavaksi.

Työkyky ja työssä jaksaminen

MS-taudin hyvä hoito ja yleisestä toimintakyvystä ja hyvinvoinnista huolehtiminen on tärkeää työkyvyn säilymisen kannalta. Jatkaakseen työntekoa, ei toimintakyvyn tarvitse olla sataprosenttinen. Työkykyyn vaikuttavat monet tekijät ja tarvittaessa työtä ja työolosuhteita voidaan sopeuttaa toimintakykyä vastaavaksi. Tärkeintä on löytää tasapaino eri työkykyyn vaikuttavien tekijöiden kesken, jolloin työkyky on riittävä kyseiseen työhön. Työmotivaatiolla sekä hyvällä työilmapiirillä on suuri merkitys työssä jaksamisen kannalta.

Tavoitteena on, että MS-tautia sairastava pystyisi jatkamaan työssään ja pysymään työelämässä mahdollisimman pitkään. Työnantaja on mm. mahdollisuuksien mukaan velvollinen tekemään toimintakyvyn edellyttämiä muutoksia työpaikalla.

Tarvittaessa Neuroliitolta voi pyytää työasioihin perehtyneen ammattilaisen mukaan neuvotteluihin työnantajan kanssa. Sairaaloissa on myös toimintaterapeutteja, jotka voivat olla apuna keskusteluissa. Asioista voi neuvotella myös työterveyshuollon edustajien kanssa.

 

Lähde: Neuroliitto, 2014. Työelämän taitekohdissa. 1. painos. 39 s. Vammalan kirjapaino Oy.

Oliko tämä sivu hyödyllinen? Kyllä 9 Ei 0