Sisältö

MS-taudin ennuste ja eteneminen

Ennuste

ms-tauti_tietoa-ms-taudista-4-2.jpg

Valitettavasti kukaan ei taudin alkuvaiheessa pysty kertomaan tarkkaan miten MS-tauti etenee. Sekä taudin tyyppi, vaiheet että oireet ovat ihmisillä hyvin erilaisia. MS-tautia kutsutaankin monimuotoiseksi sairaudeksi.

Ennuste

MS-tauti puhkeaa tavallisesti juuri siinä iässä, kun ihmiset suunnittelevat tulevaisuuttaan ja elävät elämän kiireisintä aikaa. Monet miettivät: "Mitä elämälleni ja tulevaisuudelleni nyt tapahtuu?" Se on ajatus, joka voi luonnollisesti herättää epävarmuutta. Monet haluavat tietää, millaisesta MS-taudin tyypistä on kysymys. Onko kyse pahenemisvaihe kerrallaan etenevästä vai lähinnä progressiivisesta tyypistä ja voidaanko tauti arvioida lieväksi vai onko olemassa riski saada vaikeita oireita jo varhain.

Valitettavasti kukaan ei taudin alkuvaiheessa pysty kertomaan tarkkaan mitä on odotettavissa. Sekä taudin tyyppi, vaiheet että oireet ovat ihmisillä hyvin erilaisia. MS-tautia kutsutaankin monimuotoiseksi sairaudeksi. Keskushermosto säätelee käytännössä katsoen elimistön kaikkia toimintoja. Hermosäikeitä ympäröivä myeliini voi vaurioitua aivojen ja selkäytimen eri paikoissa, minkä vuoksi on olemassa erilaisia oiretyyppejä. Jos oireet kohdistuvat esimerkiksi alaraajoihin, on mahdollista, että tulehdus on selkäytimessä. Jos taas pulmana on tasapainon hallitseminen kävellessä, vaurio voi olla aivorungossa ja pikkuaivoissa. Näön hämärtely tai väliaikainen toisen silmän näönmenetys on taas merkki näköhermon vauriosta. Vaihtelevat oireet tulevat olemaan osa MS-tautia sairastavan arkea, mutta niiden helpottamiseksi ja lieventämiseksi on kehitetty erilaisia lääkkeitä. Tarvittaessa kannattaa ottaa yhteyttä hoitavaan neurologiin tai MS-hoitajaan.

MS-tauti etenee ja muuttuu vaiheittain. Hyvät ja huonommat jaksot seuraavat toisiaan. Aaltomaisesti etenevää MS-tautia sairastaville esiintyy relapseja eli toistuvia, pituudeltaan vaihtelevia pahenemisvaiheita. Relapsien jälkeen oireet taas häviävät kokonaan tai osittani. Pahenemisvaiheen laukaiseen tavallisesti tulehdus aivoissa tai selkäytimessä. Oireiden voimakkuus ja ilmenemistapa riippuvat tulehduksen määrästä ja sijaintipaikasta. Pahenemisvaiheet paranevat useimmiten itsestään, mutta ne voivat jättää pysyviä arpia ja oireita. Oireet voivat liittyä myös muuhun syyhyn, kuten virtsatieinfektioon, kuumeeseen tai stressiin. Nämä tekijät voivat aiheuttaa MS-oireita, jotka ovat entuudestaan tuttuja.

Pahenemisvaiheiden määrä vaihtelee eri henkilöillä. Mikäli pahenemisvaiheen jäännösoireiden voimakkuus lisääntyy selvästi tai joku oireista alkaa esiintyä täysin uudessa paikassa, on syytä ottaa yhteys hoitohenkilökuntaan. Lääkärin määräämä MS-taudin hoitoon tarkoitettua lääkitystä ei tulisi keskeyttää ilman että asiasta keskustellaan oman lääkärin kanssa. Akuuttia pahenemisvaihetta hoidetaan jokus lääkärin määräämällä korkea-annoksisella kortisonukuurilla.

 

Lähde: Soinila S.,Kaste M. & Soner H. (2006). Duodecim: Neurologia. 2. painos. 695 s. Gummerus kirjapaino Oy, Jyväskylä.

Oliko tämä sivu hyödyllinen? Kyllä 78 Ei 11