Sisältö

MS-taudin esiintyvyys

Esiintyvyys

ms-tauti_tietoa-ms-taudista-4-2.jpg

Suomessa MS-tautia sairastavia on noin 7000, uusia tapauksia todetaan vuosittain noin 350. MS-tauti on naisilla lähes kaksi kertaa yleisempi kuin miehillä. Sairaus alkaa useimmiten 20–40 vuoden iässä.

Esiintyvyys

Suomessa MS-tautia sairastavia on noin 7000, uusia tapauksia todetaan vuosittain noin 390. MS-tauti on naisilla lähes kaksi kertaa yleisempi kuin miehillä ja sairaus alkaa useimmiten 20–40 vuoden iässä. MS-tauti vaikuttaa eri ihmisiin eri tavoin ja on jokaisella yksilöllinen.

 

Lähde:
MS-tauti (online). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen neurologinen yhdistys Ry:n asettama työryhmä, Helsinki: suomalainen lääkäriseura Duodecim, 2015 (viitattu 16.10.2017). Saatavilla Internetissä www.kaypahoito.fi

 

Oliko tämä sivu hyödyllinen? Kyllä 12 Ei 0