Sisältö

MS-taudin muodot

MS-taudin muodot

MS-taudin oireet.jpg

MS-tautia kutsutaan ”monikasvoiseksi”. Sanonta johtuu siitä, että MS-taudin oireet ovat hyvin erilaisia eri henkilöillä. Lue lisää MS-taudin eri oireista.

MS-taudin muodot

MS-tauti on kliiniseltä etenemistavaltaan monimuotoinen. Aaltomaisesti etenevä (relapsoiva, remittoiva) ja toissijaisesti etenevä (sekundaarisesti progressiivinen) ovat tavallisimpia taudinkuvia. Taudin alkuvaiheessa ei yleensä voida vielä määrittää sen tyyppiä, koska kuvaus perustuu ennen kaikkea sille kuinka sairautesi kehittyy. Osalla sairauden kulku on lievempi, toisilla aggressiivisempi.

Aaltomaisesti etenevää MS-tautia sairastaa suurin osa MS-potilaista. Sairauden kululle ovat tyypillisiä toistuvat ja eripituiset pahenemisvaiheet. Niiden jälkeen potilas toipuu osittain tai kokonaan ja voi elää jaksojen välissä kokonaan tai osittain oireetonta elämää.

Aaltomaisesti etenevä MS-taudin muoto voi muuttua toissijaisesti eteneväksi MS-taudiksi, jossa toimintakyky heikkenee etenevästi ilman välissä olevia palautumisjaksoja.

Progressiivinen relapsoiva tauti etenee alusta alkaen myös pahanemisvaiheiden välissä. Jos relapseja ei ole lankaan, mutta vammaisuutta kertyy, tauti on ensisijaisesti etenevä (primaaristi progressiivinen).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lähde:
Soinila S., Kaste M. ja Somer H., 2006. Duodecim: Neurologia. 2. painos. 695 s. Gummerus kirjapaino Oy, Jyväskylä.

Oliko tämä sivu hyödyllinen? Kyllä 43 Ei 6