Sisältö

MS-taudin pahenemisvaihe

Pahenemisvaihe

Pahenemisvaihe.jpg

MS-tauti etenee ja muuttuu vaiheittain. Aaltomaisesti etenevää MS-tautia sairastavalla esiintyy relapseja eli toistuvia, pituudeltaan vaihtelevia pahenemisvaiheita. Pahenemisvaiheella tarkoitetaan tilapäistä sairauden huononemista.

Pahenemisvaihe

MS-tauti etenee ja muuttuu vaiheittain. Aaltomaisesti etenevää MS-tautia sairastavalla esiintyy relapseja eli toistuvia, pituudeltaan vaihtelevia pahenemisvaiheita. Pahenemisvaiheella tarkoitetaan tilapäistä sairauden huononemista. Relapsin eli pahenemisvaiheen laukaisee tavallisesti uusi tulehdus aivoissa tai selkäytimessä. Oireiden voimakkuus ja ilmenemistapa riippuvat tulehduksen määrästä ja sijaintipaikasta. Pahenemisvaiheet paranevat useimmiten itsestään, mutta ne voivat jättää pysyviä arpia ja oireita.

Aina ei ole kyse tällaisesta tulehduksesta keskushermostossa vaan oireet voivat liittyä muuhun syyhyn, kuten virtsatieinfektioon, kuumeeseen tai stressiin. Ne voivat aiheuttaa MS-oireita, jotka ovat entuudestaan tuttuja ja joita on ollut aikaisemminkin. Oire menee ajallaan ohitse, kun esimerkiksi kuume on laskenut.

Phanemisvaiheiden määrä vaihtelee eri henkilöillä. Mikäli vaiheen jäännösoireiden voimakkuus lisääntyy selvästi uudestaan tai joku oireista alkaa esiintyä täysin uudessa paikassa, on syytä ottaa yhteys hoitohenkilökuntaan. Lääkärin määräämää MS-taudin hoitoon tarkoitettua lääkitystä ei tulisi keskeyttää ilman että asiasta keskustellaan oman lääkärin kanssa. Akuuttia pahenemisvaihetta hoidetaan joskus lääkärin määräämällä korkea-annoksisella kortisonikuurilla.

Lähde: Soinila S.,Kaste M. & Somer H (2006). Duodecim: Neurologia. 2. painos. 695 s. Gummerus kirjapaino Oy. Jyväskylä.

Oliko tämä sivu hyödyllinen? Kyllä 55 Ei 3